Wdrożenie PIM – korzyści

Co można zyskać  rozpoczynając wdrożenie PIM? Wiele! Wiele też można uniknąć.

Część z korzyści może odbijać się bezpośrednio na konwersji, a inne na np. redukcji kosztów personelu. Redukujemy też koszty przygotowania produktów do sprzedaży.

Z tego wpisu dowiesz się:

 1. Jakie są korzyści z wdrożenia systemu PIM;
 2. Przed czym może uchronić nas wdrożenie systemu PIM;
 3. Czy i w jaki sposób korzyści wdrożenia systemu PIM wpływają na finanse Twojej firmy;

Korzyści płynące z wdrożenia systemu do zarządzania informacją produktową

Centralne repozytorium informacji produktowej

Jedna z najważniejszych lub nawet najważniejsza zaleta wdrożenia systemu PIM to powstanie centralnego repozytorium informacji produktowej. Takim repozytorium jest właśnie PIM sam w sobie.

PIM to wszelkie informacje o produkcie w jednym miejscu. Unikamy w ten sposób posiadania wielu miejsc do przechowywania różnych, istotnych elementów składających się na nasze produkty do tego z różnymi odstępami przez różne osoby.

Centralne repozytorium to:

 • zabezpieczenie przed utratą danych przez awarie lub odejście pracownika i zaginione pliki;
 • jednolita struktura przechowywania i tworzenia produktów;
 • zorganizowany system dostępów;
 • możliwość łatwego użycia danych produktowych na dowolnej liczbie kolejnych kanałów/lokalizacji;
 • możliwość łatwego rozszerzania danych produktowych bez powielania danych;
 • skalowalność naszej bazy;
 • umożliwienie łatwych integracji wykorzystujących nasze dane produktowe lub takowe zbierające;

Krótszy TTM

Dla wielu branży TTM (Time to market) jest jednym z najważniejszych aspektów wpływających bezpośrednio na zyski a czasem nawet na opłacalność interesu. Czas w jakim uda nam się przygotować nowy produkt producenta/dostawcy do sprzedaży jest bezpośrednio powiązany z naszymi procesami wewnętrznymi.

Bardzo często istotne są procesy śledzenia nowych produktów i pobrania ich od producenta/dostawcy. Następnie przygotowania ich do sprzedaży według naszego standardu, przetłumaczenia go na wersje językowe i opublikowania.

Wszystkimi tymi procesami może zająć się PIM. PIM zintegrowany z dostawcą pobierze nowy produkt i nas o tym zawiadomi. Doda do niego podstawowe informacje pobierając je ze źródeł które zintegrowaliśmy oraz wstępnie przetłumaczy je z wykorzystaniem silnika tłumaczeń. To co zostanie dla nas to sprawdzenie poprawności i poprawienie opisów a produkty automatycznie znajdą się na sklepie. I tak właśnie z naszego poprzedniego TTM wynoszącego tydzień roboczy, zrobiło się maksymalnie kilka godzin. Dodatkowo PIM skontroluje kompletność produktów i wskaże które elementy należy jeszcze uzupełnić.

Wzrost asortymentu

Wspomniałem o skalowalności także przy okazji centralnego repozytorium ale ten aspekt wymaga głębszego objaśnienia. Aby umożliwić łatwy wzrost naszego asortymentu potrzebujemy takiego środowiska do zarządzania produktami, które pod każdym względem będzie elastyczne.

Elastyczne środowisko PIM:

 • umożliwia dodawanie dowolnej liczby atrybutów i ich zmianę;
 • pozwala na łatwe dodawanie nowych kanałów i efektywne wykorzystanie produktów na nowym kanale;
 • umożliwia dodawanie i dowolną konfigurację lokalizacji/języków/walut;
 • radzi sobie bez problemu z ogromną bazą produktową;
 • jest łatwo integrowalne z dowolnymi systemami zewnętrznymi jak np. ERP czy CRM;
 • umożliwia pracę dowolnej liczbie użytkowników, z różnymi uprawnieniami także w jednym momencie;

Warto też wspomnieć, że wdrożenie PIM, zbudowanie integracji i ich automatyzacja to umożliwienie masowych działań. Bardzo często lwia część informacji produktowej może być pobierana z różnych źródeł. Przygotowanie produktów w podstawowej wersji kiedy mamy już zbudowaną automatyzację może się odbywać błyskawicznie i na ogromna skalę.

Wzrost jakości informacji produktowej

PIM umożliwia łatwą pracę na naszych produktach, przez wiele osób i zachowując jednolity standard. To przekłada się na zmniejszenie czasu na przygotowanie jednego produktu względem pracy bez PIM. Zaoszczędzony czas naszych pracowników możemy zaangażować albo w przygotowywanie większej ilości produktów albo w bogatsze opisywanie tych istniejących.

Bardziej jakościowy zestaw informacji o produkcie (bardziej unikalny opis, większa ilość informacji, standaryzacja pomiędzy wieloma produktami) to:

 • mniejszy współczynnik zwrotów (wynika z większej świadomości klienta o cechach produktu);
 • lepsze wyniki SEO (google lubi unikalne i przydatne opisy);
 • lepsze doznania klienta na sklepie (standard informacji produktowej ułatwia użytkownikowi poznawanie kolejnych produktów);

Spójne dane

W PIM tworząc produkty możemy zdefiniować które elementy produktu mają się różnić pomiędzy kanałem czy lokalizacją. Te elementy które nie różnią się między sobą będą zawsze takie same, niezależnie od kanału.

Edytując jakąkolwiek wartość produktu mamy pewność, że na każdym kanale na którym będzie użyta, zawsze będzie taka sama. Nie musimy dzięki temu wykonywać poprawek w produktach na wielu kanałach oddzielnie. Zawsze też mamy pewność, że dane produktowe są spójne na różnych kanałach i nie wprowadzają klienta w błąd.

Odciążenie naszych pracowników

Wspomniane już wcześniej odciążenie pracowników wynika z oddania do ich użytku systemu z zestawem specjalistycznych narzędzi do pracy nad produktami.

Dzięki tym narzędziom, systemowi uprawnień, możliwości pracy grupowej i centralnym repozytorium produktów, ich dotychczasowa praca zmienia się diametralnie i zostaje mocno zoptymalizowana.

Świetny materiał tłumaczący jakie problemy rozwiązuje PIM: https://www.youtube.com/watch?v=r7I3caiy7BU

Przed czym może uchronić nas wdrożenie PIM?

Mniej błędów w produktach i pomyłek przy publikacji

PIM pozwala definiować jakie produkty (po sku, kompletności, kategorii, języku, kanale itp.) mają być publikowane na danym kanale. Dzięki profilom exportu mamy stały, zdefiniowany mechanizm wyłaniania produktów do publikacji.

Unikamy wówczas przypadkowych publikacji produktów niegotowych lub wycofanych, czy np, publikacji produktów bez ceny.

Możliwości porównywania produktów i masowych edycji to także istotne elementy które wpływają na redukcję błędów przy tworzeniu produktów. Dodatkowo systemy uprawnień pozwalają na zdefiniowanie roli osoby która w łatwy sposób będzie autoryzowała zmiany czy nowe produkty.

Do tego dochodzi także historia zmian, która pozwala w łatwy sposób odtworzyć poprawne informacje produktowe które w wyniku błędu zostały nadpisane.

Zapobieganie długowi technologicznemu

Na rynku zagranicznym wdrożenia sklepów internetowych w standardzie są poprzedzone wdrożeniami systemów PIM. Nie dzieje się tak bez powodu. Wdrożenie systemu PIM umożliwia sprawne rozszerzanie sprzedaży w zakresie asortymentu, kanałów sprzedaży czy nowych krajów zbytu. Zaniedbanie kwestii odpowiedniego procesu produktowego (bardzo częsta sytuacja w Polsce) to problemy na bardzo wielu płaszczyznach. Co gorsza, im dłużej utrzymujemy ten stan, tym ciężej (i oczywiście drożej) jest spłacić zaciągnięty dług technologiczny. Pojawiają się problemy z poszerzaniem asortymentu, z błędami, z integracją nowych kanałów, ze zmianami na produktach i setki innych.

Zabezpieczenie informacji i danych

Tworzenie produktów i zarządzanie nimi przez pracowników bez odpowiednich narzędzi i procesów to duże ryzyko, że ich praca przepadnie przez błąd, awarię czy nawet odejście pracownika. Setki plików w różnych formatach i w różnych miejscach to sytuacja bardzo niebezpieczna, niestabilna i stanowi zagrożenie dla biznesu.

Uniknięcie redundancji danych (i pracy pracowników)

Dzięki systemom PIM nie mamy potrzeby tworzyć osobnych zestawów plików i danych dla różnych kanałów czy lokalizacji. Redukujemy ilość potrzebnego miejsca ale przede wszystkim, pracy naszych specjalistów. PIM pozwala utrzymywać zarządzać kanałami i lokalizacjami i elementami składającymi się na produkty w sposób zorganizowany, bez redundancji danych.

W jaki sposób wdrożenie PIM może wpłynąć na zwiększenie zysków?

Zalety wynikające z wdrożenia PIM mogą wpływać w różny sposób na Twój biznes, w tym także mogą zwiększać zyski.

TTM i poszerzenie asortymenty

Jeżeli Twój biznes nakierowany jest na sprzedaż hurtową sporej ilości produktów, to udrożnienie procesów przygotowanie ich do sprzedaży bezpośrednio przekłada się na tempo wzrostu zysków. Jeśli do tej pory oddanie do sprzedaży kolejnej partii 1000 nowych produktów, które trwało 2 miesiące, generowało dodatkowe 5% sprzedaży w danym miesiącu, to jeśli czas trwania procesu przygotowania produktów zredukujemy do 14 dni, to w ciągu roku będziemy mieli nie 6 wzrostów o 5% tylko 32 (oczywiście jest to przykład mocno uproszczony – nie zawsze są wzrosty spowodowane nowym asortymentem, i nie zawsze są tylko o 5%, a na ostateczny wynik ma wpływ wiele elementów).

Zwroty

Kolejny przykład: jeśli jesteś dystrybutorem butów, nie potrzebujesz częstego dodawania nowych produktów, ale decydujesz się na poprawę jakości opisów w tych istniejących, to dzięki wdrożeniu PIM (twoi pracownicy mają teraz na to czas, ponieważ przygotowanie 20 produktów dla jednego SKU buta w różnych wymiarach, trwa teraz tyle co dla jednego produktu dzięki mechanizmom wariantów produktów) łatwiej je tę informacje poprawiać i dowolnie rozszerzać. Lepiej opisana np. wymiarówka, to zmniejszenie współczynnika zwrotów (w końcu klient mógł dokładnie sprawdzić, czy but będzie na niego pasował przed zakupem). Mniejszy współczynnik zwrotów to zaoszczędzone środki w Twojej kieszeni.

Wdrożenie PIM a edukcja niepotrzebnej pracy

Jeśli do tej pory zatrudniałeś do dodatkowej pracy freelancerów czy osoby na zdalnych umowach, aby tworzyły opisy i przygotowywały produktu ponieważ Catalog/Ecommerce Manager miał zawalone ręce zarządzaniem tymi produktami, to wdrożenie PIM pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów w tym obszarze. Narzędzie które udostępnia PIM i centralizacja informacji produktowej, to wg. naszej średniej 70% zaoszczędzonego czasu naszych pracowników na wykonywaniu pracy, która może być wykonywana efektywniej lub czasami nawet nie musi być wykonywana. Oczywiście nie proponujemy tutaj zwalniania dobrych pracowników, ale warto ich zaoszczędzony czas posiłkować w inny, bardziej opłacalny sposób 😉

Ekspansja na nowe kanały czy rynki

To, co do tej pory wydawało się przedsięwzięciem na miarę pierwszego lotu na księżyc po wdrożeniu PIM może okazać się o wiele łatwiejsze. Jeśli posiadamy bazę produktową, świetnie przygotowaną i wykorzystywaną na naszym sklepie, do której łatwo jest się zintegrować i nie trzeba dla nowego kanału/rynku tworzyć jej na nowo, to proces poszerzania naszego działania o kanał czy rynek będzie o wiele szybszy i tańszy. Dane czekają dostępne w każdym czasie, możemy je ew. delikatnie przystosować do nowego kanału lub przetłumaczyć na potrzeby nowego rynku (tu akurat możemy zaoszczędzić na tłumaczeniach, ponieważ istnieje możliwość maszynowego, automatycznego tłumaczenia danych produktowych). A nowy rynek czy kanał sprzedaży, jeśli wynika z naszej strategii i jest przemyślany to w lwiej części inwestycja z ogromną stopą zwrotu 😉

SEO

Jeszcze jeden ważny aspekt. PIM pozwala w łatwy sposób generować unikalne meta tagi (keywords, title czy descripion) a także mocno optymalizuje proces tworzenia opisów. Dzięki pracownicy mają czas aby zrobić je lepiej, bardziej dopasować je pod kątem SEO i poprawić ich unikalność. Każdy produkt to wiele fraz po których klienci mogą nas znaleźć. Im wyżej znajdą się w wyszukiwarce, tym więcej klientów wejdzie na nasz sklep i tym większa będzie konwersja. To niezaprzeczalny czynnik bezpośrednio wpływający na konwersję i na nasze dochody ze sprzedaży.

W kilku słowach

Wdrożenie PIM to korzyści wynikające z ustandaryzowania oraz stworzenia jednego miejsca dla naszych danych produktowych. To oraz dedykowane narzędzia do pracy nad produktami eliminują wiele problemów którymi do tej pory musieliśmy się zajmować a także zwalniają czas naszym pracownikom. To wszystko wpływa na umożliwienie lub przyśpieszenie skalowalności biznesu, zmniejszenie TTM oraz poprawę jakości naszych danych produktowych. To z kolei ma wpływ na konwersję (pośredni lub bezpośredni).