Akeneo 4.0 – zmiany dla wersji Community

Aktualizacja Akeneo 4.0 Community ujrzała światło dzienne. Uaktualnienie wprowadza wiele zmian i ulepszeń, lecz nie da się nie zauważyć, że z każdą aktualizacją Akeneo coraz więcej zmian dotyczy wersji płatnej Enterprise.

W dzisiejszym wpisie omówimy dwie najważniejsze i tak naprawdę jedyne zmiany które wprowadza aktualizacja Akeneo 4.0.
Są to:

  • Nowy panel do zarządzania integracjami z Akeneo;
  • Zmiany optymalizujące działanie niektórych procesów eksportu/importu;

Panel do zarządzania integracjami w Akeneo

Akeneo wprowadza nowy, usprawniony sposób konfigurowania integracji z poziomu ustawień Akeneo. Głównym celem nowej funkcjonalności jest przede wszystkim oddanie możliwości sprawnego i wygodnego segregowania i zarządzania listą integracji zarówno do jak i z Akeneo. Trzeba pamiętać, że w kontekście zarządzania poszczególną integracją nie zmienia się nic w porównaniu do starszych wersji, każda integracja może być nazwa, posiadać wygenerowany klucz API oraz nadawane mogą być uprawnienia dla integracji – to się nie zmienia, dodana jest tylko możliwość masowego zarządzania tymi samymi uprawnieniami, uprawienie w postaci braku konieczności zakładania dedykowanego konta użytkownika do integracji oraz dodany został dashboard pomagający w wygodniejszy sposób sprawdzać integracje i je segregować.

Dzięki nowej funkcjonalności można łatwo dodawać połączenia źródłowe (kanały przychodzące) z systemów takich jak np. ERP, MDM, DAM lub innych używanych do tworzenia lub aktualizacji produktów, atrybutów i innych danych produktowych. Umożliwiono również funkcję tworzenia tzw. Destination Connections (kanały wychodzące) przeznaczone do dystrybucji informacji o produktach np. na platformy e-commerce.

Wszystkie integracje w jednym miejscu

Każda nowa integracja dowolnego systemu z Akeneo PIM będzie widziana w nowej zakładce ustawień “Integracje” (Connections). W zakładce tej można łatwo utworzyć lub zaktualizować dowolną integrację.

panel inttegracji dashboard akeneo PIM

 

Integracje podzielone są na kategorie w zależności czy są to integracje wejściowe czy wyjściowe (źródłowe, docelowe lub inne), dzięki czemu można szybko rozróżnić rodzaj integracji. Do każdej integracji mamy również możliwość dodania obrazka.

Ważne: Nowy system integracji NIE umożliwia automatycznego dodawania i instalowania wtyczek integrujących dostępnych w Akeneo MarketPlace. Nie można więc dodać integracji za pomocą wtyczek bez konieczności ich osobnego zakupienia, instalacji i konfiguracji. Dopiero po tym standardowym, ręcznym procesie dodania wtyczki integrującej, możemy dodać wpis o tej integracji do nowo dodanego panelu.

Usprawnienie kwestii uprawnień i dodawania użytkownika do integracji

Dotychczasowo przy tworzeniu integracji w większości przypadków musieliśmy stworzyć użytkownika, który realizowałby polecenia wywoływane przez integrację. Mówiąc prościej: jeśli tworzyliśmy integrację z systemem ERP, po stronie Akeneo musieliśmy założyć użytkownika o nazwie np. ERP i to on realnie wykonywał aktualizacje, usunięcia czy dodania produktów (wyświetlał się także w historii zmian produktów). Ostateczne to także użytkownik miał nadawane uprawnienia a nie sama integracja.

Dzięki nowej funkcjonalności zaoszczędzimy czas na tworzeniu specjalnych użytkowników do integracji. Nie musimy bowiem najpierw tworzyć użytkownika, uprawnień i dopiero przechodzić do konfiguracji integracji – zamiast tego wszystko odbywać będzie się jednocześnie podczas tworzenia nowej integracji. W nowej funkcjonalności obok widoku tworzonej integracji pojawi się widok tworzonego użytkownika do tej integracji któremu z tego samego widoku będziemy mogli nadać uprawnienia.

Ponadto malutki bonusik od zespołu Akeneo, dodane zostały przyciski skrótów do kopiowania/wklejania danych uwierzytelniających – niby nic, ale przy większej ilości integracji może troszeczkę usprawnić pracę.

Cały panel integracji zyskał również własne opcje uprawnień dostępu do niego, możemy więc decydować jaki użytkownik/grupa będzie mogła widzieć, zmieniać czy dodawać integracje.

Nowy widok: dashboard integracji

W zakładce z dashboardami (pierwsza zakładka w Akeneo) dodany został nowy widok statystyk integracji. Na tym widoku można szybko i łatwo sprawdzić liczbę produktów utworzonych lub zaktualizowanych przez każdą integrację (ograniczenie do 7 ostatnich dni).

dashboard integracji dashboard akeneo PIM

Dodatkowo zespół Akeneo poinformował również, że od teraz wspieranym sposobem integracji z Akeneo są integracje przez API Akeneo -> czy oznacza to, że integracje oparte o system winiany plików odejdą w zapomnienie? Szczerze wątpimy w taki scenariusz, blokowałby on bowiem wiele integracji których realizacja poprzez system wymiany plików jest najbardziej wydajna, lub jedyna możliwa.

Ważne: jak przy każdej większej aktualizacji Akeneo musimy chwilę poczekać, aż wszystkie dostępne do tej pory wtyczki i rozszerzenia będą kompatybilne z nową wersją. Aktualizację Akeneo powinniśmy więc wykonać dopiero wówczas, kiedy będziemy mieli pewność, że użyte przez nas rozszerzenia są już kompatybilne z nową wersją systemu.

Zmiany optymalizujące

Aktualizacja Akeneo PIM do wersji 4.0 to także zmiany w optymalizacji działania importów i eksportów.

Optymalizacja systemu importu:

  • Wydajność importu produktów przez API zwiększono z 2x do 4x;
  • Wydajność importu modeli produktów przez API zwiększono z 3x do 6x;
  • Wydajność importu produktów do pliku CSV zwiększono z 1.5x do 9x;
  • Wydajność importu modeli produktów do pliku CSV zwiększono 6x do 12x;

Optymalizacja systemu eksportu:

  • Zwiększono szybkość działania systemu eksportu API o 30% w porównaniu do 3.2;
  • Zwiększono szybkość działania systemu eksportu do pliku CSV o 2x w porównaniu do 3.2;

Jednocześnie zespół Akeneo podkreśla, że obecnie system API Akeneo w zakresie tworzenia, aktualizacji i eksportu produktów pozostaje średnio 3 krotnie szybszy niż system importu/eksportu CSV/Excell.

Podsumowanie

Aktualizacja Akeneo 4.0 dotyczy głównie zmian i nowych funkcji dla Akeneo EE, mimo to wersja Community zyskała również względem poprzedniej wersji. Nowy system zarządzania integracjami z pewnością usprawni prace wszędzie tak, gdzie Akeneo wdrożone jest w w większym ekosystemie z wieloma systemami zintegrowanymi z PIM.

Optymalizacja działania i procesów importu oraz eksportu przyda się zawsze, wszak im szybciej tym lepiej, szczególnie przy procesach, które czasami potrafią trwać długimi godzinami.

Więcej o zmianach wchodzących w skład aktualizacji Akeneo 4.0 można znaleźć tutaj: https://www.akeneo.com/release-notes/