Struktura: atrybuty w Akeneo

Wyjaśnienie struktury danych zaczniemy od elementu najważniejszego. Odpowiemy sobie na pytanie czym są, w czym pomagają, jak działają atrybuty w Akeneo.

Czym są atrybuty w Akeneo

Atrybuty w Akeneo to podstawowy “budulec” naszych produktów. Produkt składa się z zestawu atrybutów o różnych typach, różnych kodach i z różnymi wartościami. To jakie typy i wartości przyjmuje atrybut i wobec tego, jakie są możliwości osoby pracującej na Akeneo opowiemy sobie dziś.

Atrybut to jednostka strukturalna Akeneo, która może być powiązana z produktem poprzez rodzinę. Atrybuty mogą (a czasem muszą) przyjmować różne wartości pomiędzy różnymi produktami. Ilość atrybutów jest nieograniczona. Zastosowanie atrybutów również nie jest w żaden sposób ograniczone. W Akeneo atrybutem nazywa się każdy parametr produktu – nie ważne czy jest to opis, liczba, nazwa, wartość techniczna.

Jeszcze przed rozpoczęciem bardziej szczegółowych rozważań warto wyjaśnić, co nam daje znajomość struktury danych w Akeneo.

Projektowanie struktury przed wdrożeniem

Wdrożenie systemu PIM to niejako rewolucja w kontekście informacji produktowych w Twojej firmie. PIM daje wiele, ale tylko wtedy, kiedy jest odpowiednio wdrożony a struktura informacji produktowych zaprojektowana. Przed samym wdrożeniem PIM powinniśmy wiedzieć jakie muszą powstać atrybuty i z jakimi typami, jakie kategorie, jakie rodziny, jakie grupy, jakie kanały i lokalizacje. Wdrażanie bazy produktowej bez takiego projektu, to zwyczajne przeniesienie nieporządku w inne miejsce. Warto więc poznać strukturę, aby wiedzieć jak zaprojektować strukturę produktów, którą będzie można łatwo rozszerzyć, zmienić czy wysłać na sklep internetowy lub inne miejsce. Na początek poznamy najważniejszy element strukturalny: atrybuty w Akeneo. Zainteresowanych projektowaniem struktury PIM zapraszam: TUTAJ.

Zarządzaniem PIM

Jako pracownik codziennie pracujący na systemie Akeneo powinieneś znać możliwości i zasady tego systemu aby sprawnie wykonywać swoje codzienne obowiązki. Jeśli zostanie zlecone przygotowanie informacji produktowej pod zupełnie nowy model produktu, dla którego musimy stworzyć odpowiednią strukturę w Akeneo, warto by wiedzieć, z jakich narzędzi powinno się korzystać. Ważna uwaga: w każdym systemie łatwiej jest coś dobrze przemyśleć i wdrożyć, niż wdrożyć “na szybko” a później to poprawiać.

Integracje

Jeśli Twój system PIM będzie się integrował np. ze sklepem internetowym, to warto porównać dostępne możliwości strukturalne w AkeneoPIM oraz na sklepie, i w Akeneo korzystać tylko z tych które są dostępne na naszym sklepie. W zdecydowanej większości będzie tak, że Akeneo posiada np. typy atrybutów które prawie żaden sklep sam z siebie nie obsługuje. Wówczas warto zastanowić się, czy taki typ naprawdę będzie dla nas przydatny (i obsłużyć po stronie sklepu) czy może będzie bezwartościowy (wówczas albo możemy zrezygnować z używania tego typu lub obsłużyć konwersję do prostszego typu na poziomie integracji).

Dostępne atrybuty w Akeneo (typy atrybutów)

Atrybuty w Akeneo posiadają kilka typów. Każdy typ opowiada specyfice wartości które przetrzymuje. Atrybuty w Akeneo zostały zaprojektowane w taki sposób, aby swoją użytecznością obejmowały lwią część przypadków, a także umożliwiały łatwą integrację ze sklepami E-Commerce.

Identyfikator (pim_catalog_identifier)

tworzenie atrybutu akeneo nexpid

Jest to typ atrybutu niezbędny do stworzenia produktu. W lwiej części wdrożeń jest to SKU produktu, natomiast może to też być dodatkowy identyfikator na potrzeby PIM. Wartość tego atrybutu musi być unikalna dla każdego produktu.

Pole tekstowe (pim_catalog_text)

Pole w którym mieści się maksymalnie 255 znaków. Najczęściej używane do opisania nazwy produktu czy też modelu.

Obszar tekstowy (pim_catalog_textarea)

Obszar tekstowy, który potrafi przyjąć dowolną ilość znaków. Zazwyczaj wykorzystywany do wszelkiego rodzaju opisów jak np:

 • long description,
 • short description,
 • long summary description,
 • short summary description,
 • meta description,
 • mobile description,
 • paper catalog description,
 • i wiele innych.

Flaga logiczna (pim_catalog_boolean)

Prosty atrybut flagowy określający czy dany produkt posiada jakąś cechę czy nie (np. czy kurtka jest wodoodporna). Może posiadać brak wartości, wartość TAK lub NIE.

Liczba (pim_catalog_number)

Atrybut do przechowywania liczb. Przyjmuje wartości typu integer lub float. Przykładowe zastosowanie to np. określenie ilości kieszeni w sprzedawanym płaszczu.

Jednokrotny wybór (pim_catalog_simpleselect)

Atrybut pozwalający nam wybrać jedną opcję z listy dostępnych możliwości. Dla przykładu dla tabeli rozmiarów butów stosuje się atrybut simple select. Zakładamy bowiem, że lista rozmiarów jest uniwersalna, możemy przecież określić wszystkie dostępne rozmiary (ew. dodanie nowych możliwych rozmiarów jest oczywiście możliwe – natomiast takie przypadki zdarzają się raczej rzadko). Jedna para butów to jeden rozmiar więc atrybut jednokrotnego wyboru będzie idealnym do określania rozmiarów.

Wielokrotny wybór (pim_catalog_multiselect)

Atrybut dla którego również określamy listę możliwości, natomiast dla każdego produktu możemy wybierać dowolną ilość opcji. Przykładowe zastosowanie pozostając w branży odzieżowej to określenie kolekcji do których będzie pasował sprzedawany produkt.

Data (pim_catalog_date)

Atrybut pozwalający określić datę. Wykorzystywany np. do przechowywania daty produkcji.

Jednostka miary (pim_catalog_metric)

Jednostki miary to typ atrybutu który jest potężnym narzędziem, niestety często nieobsługiwanym nawet przez najbardziej rozwinięte silniki sklepów. Pozwala na przechowywanie wartości liczbowej ale okraszonej typem miary i jednostką. Np. przechowujemy w takim atrybucie wartość “10” w typie miary “Długość” oraz z jednostką “cm”. Dostępne są następujące jednostki miar:

Cena (pim_catalog_price)

Atrybut ceny. Przyjmuje wartości liczbowe. Jeśli mamy aktywnych kilka walut, pojawi nam się możliwość ustawiania ceny osobno dla każdej waluty.

Zdjęcie (pim_catalog_image)

Atrybut który jako wartość przyjmuje plik graficzny. Dozwolone formaty to gif, jfif, jif, jpeg, jpg, pdf, png, psd, tif, tiff.

Plik (pim_catalog_file)

Atrybut w którym przetrzymywać możemy pliki inne niż zdjęcia. Dozwolone formaty to csv, doc, docx, mp3, pdf, ppt, pptx, rtf, svg, txt, wav.

Reference data

Ostatni typ atrybutu to reference data (w odmianie simple oraz multiselect). Jest to bardziej złożony typ którego zalety możemy zauważyć podczas korzystania z custom entity bundle. Ten typ atrybutu opiszemy w przyszłości jako osobny materiał.

Konfiguracje atrybutów w Akeneo

Typy atrybutów których listę może zauważyć wyżej mogą być tworzone w dowolnej ilości. Nie każdy produkt posiada wszystkie stworzone atrybuty, wszystko zależy bowiem od rodziny produktu. Żeby troszczeczkę skomplikować sytuację należy dodać, że każdy atrybut posiada swoje atrybuty. Atrybut opisuje produkt, ale atrybut sam w sobie także musi zostać opisane. Dlatego stworzona została konfiguracja atrybutów która różni się pomiędzy typami atrybutów.

 • Główna konfiguracja atrybutu:
  • Code (wymagany) unikalny kod do identyfikacji atrybutu.
   • Protip: Akeneo nie zaleca używania następujących kodów atrybutów:niedozwolone kody atrybutów akeneo
   • Group (wymagany) unikalna grupa do której powinien być przypisany atrybut.
 • Dodatkowe parametry atrybutu:
   • Unique value (Yes/No): określa, że wartość tego atrybutu musi (bądź nie) być unikalna pomiędzy produktami.
   • Value per channel (Yes/No): określa, że wartość tego produktu będzie się różniła na różnych kanałach.
   • Value per locale (Yes/No): określa, że wartość tego produktu będzie się różniła na różnych lokalizacjach.
   • Usable in grid (Yes/No): określa, że atrybut ten może być wykorzystywany jako filtr na głównej liście produktów lub wyświetlać się jako dodatkowa informacja do produktów na gridzie.
   • Locale specific: dzięki temu parametrowi, możemy dokładnie określić dla jakich lokalizacji wartość naszego atrybutu może przyjmować różne wartości.
  • Dodatkowo dla różnych typów atrybutów możemy ustawić różne dodatkowe parametry lub walidacje:
 • Atrybuty daty:
    • Min date: najwcześniejsza data która może być zaakceptowana.
    • Max date: Najpóźniejsza data która może być zaakceptowana.
 • Pole tekstowe:
    • Maximum number of characters: maksymalna ilość dozwolonych znaków.
    • Validation rule: określenie czy wartość powinna być walidowana regexem (i możliwość określenia regexa), czy jako url lub email.
 • Obszar tekstowy:
    • Maximum number of characters: maksymalna ilość znaków.
    • Enable WYSIWYG: możliwość włączenia edytora WYSIWYG dla tego atrybutu.
 • Atrybut zdjęć i plików:
    • Maximum size allowed in MB: maksymalny rozmiar pliku w MB.
    • Allowed extensions files: dozwolone formaty pliku.
 • Atrybut jednostki miary:
    • Allow negative values for the attribute: czy pozwalać na ujemne wartości w tym atrybucie.
    • Allow decimal values for this attribute: czy pozwalać na wartości decymalne.
    • Minimum value: najmniejsza dozwolona wartość.
    • Maximum value: największa dozwolona wartość.
    • Metric family (oraz The default unit of measurement): wybranie i określenie typu miary i jednostki z listy. Dostępne są:
     • Powierzchnia,
     • Wartość binarna,
     • Głośność,
     • Częstotliwość,
     • Długość,
     • Moc,
     • Napięcie,
     • Natężenie,
     • Opór,
     • Prędkość,
     • Prędkość ładowania elektrycznego,
     • Czas,
     • Temperatura,
     • Pojemność,
     • Waga,
     • Ciśnienie,
     • Energia,
     • Pakowaloność.
    • Wszystkie miary posiadają dedykowane jednostki w systemie imperialnym oraz metrycznym.
 • Atrybut ceny:
    • Allow decimals for the attribute values: czy pozwalać na wartości decymalne.
    • minimum value: minimalna dozwolona wartość.
    • maximum value: maksymalna dozwolona wartość.
 • Atrybut numeryczny:
   • Allow negative values for the attribute: czy pozwalać na wartości ujemne.
   • Allow decimals for the attribute values: czy pozwalać na wartości decymalne.
   • minimum value: minimalna dozwolona wartość.
   • maximum value: maksymalna dozwolona wartość.

Jak wyżej, dla atrybutu tekstowego jest możliwość walidacji po wyrażeniu regularnym. Dla przykładu aby utrzymać poprawność kodu EAN13 przechowywanego w atrybucie typu text, użyć można wyrażenia: /^[0-9]{13}$/

Mam nadzieję, że udało się przedstawić najważniejsze dane strukturalne jeśli chodzi o atrybuty w Akeneo.